ΛΑΟΥΤΟ ΣΤΕΡΓΙΑΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το λαούτο είναι έχγορδο όργανο με αχλαδόσχημο σκάφος με ντούγες και μακρύ βραχίονα με μπερντέδες. Ο βραχίονας κατασκευάζεται συνήθως από έβενο και κατά μήκος του τοποθετούνται μπερντέδες. Έχει 4 διπλές μεταλλικές χορδές, οι οποίες παίζονται με πένα-φτερό. Για την κατασκευή του σκάφους χρησιμοποιείται σκληρό ξύλο όπως μαόνι, καρυδιά, κελεμπέκι, παλύσανδρος και έβενος και για το καπάκι πεύκο. Τα συνήθη κουρδίσματα είναι ΛΑ- ΡΕ-ΣΟΛ-ΝΤΟ και για το κρητικό λαούτο ΜΙ-ΛΑ-ΡΕ-ΣΟΛ. Είναι όργανο κυρίως ανοιχτών χώρων. Στην ηπειρωτική Ελλάδα συναντάται σε μεσαίο μέγεθος, ενώ το μεγαλύτερο σε μέγεθος συναντάται στην Κρήτη.

ΜΟΝΤΕΛΑ

ΛΑΟΥΤΟ ΣΤΕΡΓΙΑΝΟ

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ PLAY ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΟ ΗΧΟΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΥΤΟΥ