Βοηθοί Αγοράς

Βασική θεωρία για το χόρδισμα των μουσικών οργάνων

 

 

   Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να εξηγηθεί κάποια πολύ βασική θεωρία της μουσικής, έτσι ώστε να μπορεί να γίνουν αντιληπτά όσα αναφέρονται στο άρθρο μας με τίτλο Ηλεκτρονικό Χορδιστήρι: Πως λειτουργεί; που σκοπό έχει να αποτελέσει έναν απλό οδηγό χρήσης των κουρδιστηριών.

 

 

Η συχνότητα χορδίσματος

 

   Ξεκινώντας, λοιπόν, πρέπει να αναφερθεί ότι το κούρδισμα γίνεται πάντα στα 440Hz, αν και η φυσική συχνότητα του ήχου είναι τα 432Hz. Ως συνέπεια, το κουρδιστήρι μας πρέπει να είναι πάντα ρυθμισμένο στα 440Hz, μια ρύθμιση που διαθέτουν 9/10 χορδιστήρια (στα υπόλοιπα απλά δε δίνεται η δυνατότητα των άλλων συχνοτήτων). Σε κάθε άλλη περίπτωση, το κούρδισμα δε θα γίνει σωστά.

 

 

Η κλίμακα του Ντο

 

   Στη συνέχεια πρέπει να αναφερθούμε στην κλίμακα του Ντο και την αλληλουχία στις Νότες, κάτι που αποτελεί και το πρώτο θεωρητικό μάθημα σε κάθε ωδείο. Ακολουθεί η κλίμακα του Ντο: Ντο - Ρε - Μι - Φα - Σολ - Λα - Σι - Ντο, το οποίο και αποτελεί μια ολόκληρη οκτάβα, όπως ονομάζεται, δηλαδή μια σειρά από 8 νότες. Οι διεθνείς συμβολισμοί των νοτών (οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τα κουρδιστήρια) έχουν ως εξής:

 

Ντο C
Ρε D
Μι E
Φα F
Σολ G
Λα A
Σι B
Ντο C
 
 
 
Τα διαστήματα των Νοτών
 
   Συνεχίζοντας το μάθημα θεωρίας μας, πρέπει να αναφερθούν τα διαστήματα από νότα σε νότα. Όπως μπορείτε να δείτε και παραστατικά  στην εισαγωγική εικόνα του άρθρου, όλες οι νότες μέσα σε μια οκτάβα απέχουν ένα τόνο (ή δύο ημι-τόνια) εκτός από την απόσταση μεταξύ Μι (E) - Φα (F) και Σι (B) - Ντο (C) που απέχουν 1 ημιτόνιο, τη μισή απόσταση δηλαδή. Ανάμεσα σε όλες τις άλλες νότες υπάρχει ένα ενδιάμεσο διάστημα που ονομάζεται είτε με την πρώτη σε σειρά νότα αυξημένη με μια δίεση (#) είτε με τη δεύτερη ακολουθούμενη από μία ύφεση (b). Για παράδειγμα, ανάμεσα στις Ρε (D) και Μι (E) υπάρχει η ενδιάμεση νότα Ρε# (D#) ή Μιb (Eb), η σωστή ονομασία της οποίας έχει να κάνει με την αρμονία της μουσικής, κάτι που δεν υπάρχει λόγος ανάλυσης στο παρόν άρθρο.
 
 
Πλέον και αφού καλύφθηκαν κάποια πολύ βασικά πράγματα μπορούμε να περάσουμε στον τρόπο χορδίσματος των μουσικών οργάνων στο αντίστοιχο άρθρο του blog μας!
 
 

Κατηγορίες Προϊόντων