ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

 

Πεταλάκια Κιθάρας (Effects)

LINE 6 Constrictor Module Πετάλι

Τιμή: 
30,50 €
14,00 €

LINE 6 Otto Filter Module Πετάλι

Τιμή: 
30,50 €
14,00 €

ORANGE FS-1 Ποδοδιακόπτης

Τιμή: 
31,00 €
27,30 €

LINE 6 FBV-2 Ποδοδιακόπτης

Τιμή: 
39,00 €
34,50 €

BLACKSTAR FS-11 Ποδοδιακόπτης

Τιμή: 
40,00 €
35,00 €

TC ELECTRONIC IRON CURTAIN ULTRA FAST NOISE GATE

Τιμή: 
28,22 €
35,00 €

TC ELECTRONIC RUSTY FUZZ ΠΕΤΑΛΙ

Τιμή: 
28,22 €
35,00 €

TC ELECTRONIC TAILSPIN ΠΕΤΑΛΙ VIBRATO

Τιμή: 
28,22 €
35,00 €

TC ELECTRONIC BLOOD MOON ΠΕΤΑΛΙ PHASER

Τιμή: 
28,22 €
35,00 €

TC ELECTRONIC RUSH ΠΕΤΑΛΙ BOOSTER

Τιμή: 
28,22 €
35,00 €

TC ELECTRONIC CINDERS ΠΕΤΑΛΙ OVERDRIVE

Τιμή: 
28,22 €
35,00 €

TC ELECTRONIC EYEMASTER DISTORTION ΠΕΤΑΛΙ

Τιμή: 
28,22 €
35,00 €

MOOER Micro ABY MKII Πετάλι Channel Switch

Τιμή: 
41,00 €
36,00 €

PROEL GF-12 Πετάλι Volume/Expression Mono

Τιμή: 
41,00 €
36,00 €
Σελίδα 1 από 28

Κατηγορίες Προϊόντων